Terma dan Syarat

Terma dan Syarat

 

SILA BACA SYARAT INI dengan berhati-hati

 

1. PENGENALAN

Syarat Umum ini secara tegas akan mengatur hubungan yang timbul antara indicom Europa 2015 sl (Syarikat yang memiliki tanda dagangan Ulller) dengan pejabat berdaftar di Calle Zurbano 41, Bajo Left 28010, Madrid dan dengan CIF ESB87341327 dan pihak ketiga (selepas ini, "Pengguna ") yang mendaftar sebagai pengguna dan / atau membeli produk melalui kedai dalam talian laman web Uller rasmi (http://www.ullerco.com, selepas ini "Kedai").

 

2. KEWAJIBAN PENGGUNA

2.1 Pengguna bersetuju, secara umum, untuk menggunakan Kedai, untuk membeli Produk dan menggunakan setiap perkhidmatan Kedai dengan tekun, sesuai dengan hukum, moral, ketertiban umum dan ketentuan ini Syarat Umum, dan anda juga mesti menahannya dari penggunaannya dengan cara yang boleh mencegah, merosakkan atau merosakkan operasi dan keseronokan yang biasa dilakukan oleh Pengguna oleh Pengguna atau yang boleh mencederakan atau menyebabkan kerosakan harta benda dan hak Uller, pembekal, Pengguna atau secara umum mana-mana pihak ketiga.

 

3. PRODUK DAN HARGA

3.1         Uller berhak memutuskan, pada bila-bila masa, Produk yang ditawarkan kepada Pengguna melalui Kedai. Khususnya, anda pada bila-bila masa boleh menambahkan Produk baru kepada yang ditawarkan atau dimasukkan ke dalam Kedai, kerana difahami bahawa melainkan jika disediakan sebaliknya, Produk baru tersebut akan diatur oleh ketentuan Syarat Umum ini. Begitu juga, ia berhak untuk menghentikan penyediaan atau pemudahcaraan akses dan penggunaan pada bila-bila masa dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu mengenai mana-mana kelas Produk yang ditawarkan di Kedai.

 

3.2 Produk yang termasuk di Kedai akan sesuai dengan cara yang paling dapat dipercayai yang memungkinkan teknologi paparan web untuk Produk yang sebenarnya ditawarkan. Ciri-ciri Produk dan harganya terdapat di Kedai. Harga yang dinyatakan di Kedai adalah dalam Euro dan tidak termasuk PPN, kecuali dinyatakan sebaliknya.

 

4. TATACARA DAN BORANG PEMBAYARAN PRODUK

4.1 Dalam jangka masa maksimum dua puluh empat (24) jam, Uller akan menghantar e-mel kepada Pengguna, yang mengesahkan pembelian. E-mel tersebut akan memberikan kod rujukan pembelian, dan akan memperincikan ciri-ciri Produk, harganya, kos penghantaran dan perincian pilihan yang berbeza untuk membuat pembayaran Produk kepada Ulller.

 

4.2 Pengguna yang membeli produk melalui Kedai mesti membuat pembayaran melalui sistem pembayaran yang diperincikan secara khusus di Kedai.

 

4.3         Indicom Eropah 2015 sl Ia akan mengarkibkan dokumen elektronik di mana kontrak tersebut diformalkan, menghantar salinan kepada Pengguna setelah pembelian dibuat. Kontrak akan dibuat dalam bahasa Sepanyol.

 

4.4 Pengesahan pesanan yang dihantar oleh Uller Ia tidak sah sebagai invois, hanya sebagai bukti pembelian. Invois yang sesuai dengannya akan dihantar bersama Produk.

 

5. HAK Tarik balik

5.1 Pengguna mempunyai hak penarikan yang boleh dihubungi Uller melalui e-mel di alamat berikut: hubungi @ ullerco.com dan menarik diri dari pembelian dalam jangka waktu tidak lebih dari tujuh (7) hari bekerja, dikira dari penerimaan Produk. Produk mesti dihantar bersama-sama dengan lembaran pengembalian yang telah dilengkapkan dengan betul dan salinan nota atau invois penghantaran, yang telah diselesaikan dengan betul, menjadi tanggungjawab Pengguna-pengguna kos langsung untuk mengembalikan Produk. Pengembalian tersebut akan dibuat sesuai dengan petunjuk yang ditunjukkan oleh Ulller kepada Pengguna sebagai tindak balas kepada pemberitahuannya mengenai pelaksanaan penarikan. Pengguna mesti mengembalikan Produk dalam jangka waktu maksimum tujuh (7) hari dari saat Ulller menunjukkan bentuk pengembalian.

 

5.2 Pengeluaran memerlukan pengembalian wang yang telah dibayar. Untuk melakukan ini, pelanggan mesti menunjukkan pada helaian pemulangan nombor dan pemegang kad kredit yang dengannya Uller Anda mesti membuat pembayaran. Istilah pembayaran tersebut akan ditetapkan dalam Undang-Undang.

 

5.3 Hak penarikan tidak boleh dilaksanakan ketika Produk tidak dikembalikan dalam kemasan asalnya dan ketika Produk tidak dalam keadaan sempurna.

 

6. PERKHIDMATAN PELANGGAN

6.1 Untuk sebarang kejadian, tuntutan atau pelaksanaan hak mereka, Pengguna boleh menghantar e-mel ke alamat alamat @ Uller. Com.

 

7. PERKHIDMATAN PENGHANTARAN RUMAH

7.1 Skop penjualan wilayah melalui Kedai hanya untuk wilayah Kesatuan Eropah, jadi perkhidmatan penghantaran hanya untuk wilayah tersebut. Produk yang dibeli melalui Toko akan dikirim ke alamat pengiriman yang ditunjukkan oleh Pengguna setelah pembayaran telah diverifikasi, jangka waktu pengiriman maksimum adalah tiga puluh (30) hari yang ditetapkan secara lalai dalam Undang-Undang.

 

7.2 Perkhidmatan penghantaran Uller Ia dilaksanakan dengan kerjasama operator logistik yang berbeza dengan prestij yang diiktiraf. Pesanan tidak akan dihantar di Peti Surat atau di hotel atau alamat tidak tetap lain.

 

7.3 Kos penghantaran tidak termasuk dalam harga Produk. Pada masa pembelian Produk, Pengguna akan dimaklumkan mengenai kos penghantaran yang tepat.

 

8. HARTA INTELEK DAN INDUSTRI

8.1 Pengguna mengakui bahawa semua elemen Kedai dan setiap Produk, maklumat dan bahan yang terdapat di dalamnya, jenama, struktur, pemilihan, pesanan dan penyampaian kandungannya, dan program komputer yang digunakan dalam hubungan dengan mereka, dilindungi oleh hak kekayaan intelektual dan industri dari Uller atau pihak ketiga, dan bahawa Syarat Umum tidak mengaitkannya dengan hak hak perindustrian dan harta intelek yang disebut hak lain daripada yang secara khusus dipertimbangkan dalam perkara yang sama.

 

8.2 Kecuali dibenarkan oleh Uller atau mengikut mana-mana yang mungkin dilakukan oleh pemegang pihak ketiga hak yang sesuai, atau melainkan jika ini diizinkan secara sah, Pengguna tidak boleh memperbanyak, mengubah, mengubah, membongkar, membuat jurutera terbalik, mengedarkan, menyewa, memberi pinjaman, menyediakan, atau membenarkan akses awam melalui segala bentuk komunikasi awam mengenai salah satu elemen yang disebut dalam perenggan sebelumnya. Pengguna mesti menggunakan bahan, elemen dan maklumat yang diaksesnya melalui penggunaan Stor hanya untuk keperluannya sendiri, memaksa dirinya untuk tidak melakukan, secara langsung atau tidak langsung, eksploitasi komersial terhadap bahan, elemen dan maklumat yang diperoleh melalui sama.

 

8.3 Pengguna mesti menahan diri dari mengelak atau memanipulasi sebarang alat teknikal yang dibuat oleh Uller atau oleh pihak ketiga di Kedai.

 

9. PERLINDUNGAN DATA

9.1 Sesuai dengan Undang-Undang 15/99 LOPD, kami memberitahu anda bahawa data peribadi anda dan maklumat lain yang diberikan melalui borang pendaftaran, serta dari transaksi yang dilakukan, akan dimasukkan dan disimpan dalam fail untuk diproses, yang dimiliki oleh Uller, selagi pembatalannya tidak diminta. Perlakuan ini akan ditujukan kepada pengembangan dan pelaksanaan penjualan, perhatian khusus terhadap produk dan perkhidmatan yang diperolehnya dan peningkatan perhatian tersebut, serta promosi produk dan perkhidmatannya sendiri dan syarikat ketiga yang berkaitan dengan Ulller.

Demikian juga, anda dimaklumkan bahawa data anda akan tersedia untuk syarikat bersekutu untuk tujuan yang dinyatakan. Uller Ia akan memperlakukan data ini dengan kerahsiaan sepenuhnya, menjadi penerima tunggal dan eksklusif dari mereka, dan tidak membuat penugasan atau komunikasi kepada pihak ketiga selain daripada yang ditunjukkan oleh peraturan semasa.

Pengguna secara jelas membenarkan rujukan itu, walaupun melalui kaedah elektronik, dengan Uller dan entiti tersebut, komunikasi komersial dan tawaran promosi dan peraduan. □ ya, saya terima.

 

9.2 Pengguna boleh menggunakan hak akses, pembetulan, penentangan atau pembatalan pada bila-bila masa dengan menghubungi Uller, melalui e-mel yang ditujukan untuk menghubungi @ Uller.com, melampirkan salinan NIF anda atau dokumen pengenalan pengganti.

9.3. Jawapan yang ditandai dengan * dalam borang pendaftaran adalah wajib. Tindak balas anda akan menghalang pembelian produk terpilih daripada dibuat.

 

10. KATA LALUAN

10.1       Uller Ini akan memudahkan penggunaan kata laluan peribadi untuk pengguna yang mendaftar seperti itu di laman web. Kata laluan ini akan digunakan untuk mengakses perkhidmatan yang disediakan melalui Laman Web. Pengguna mesti menyimpan kata laluan di bawah tanggungjawabnya sendiri dalam kerahsiaan yang paling ketat dan mutlak, dengan demikian, dengan demikian, beranggapan berapa banyak kerosakan atau akibat dari apa pun yang disebabkan oleh pelanggaran atau penyataan rahsia itu. Atas sebab keselamatan, kata laluan untuk akses telematik ke perkhidmatan yang dihubungkan ke Laman Web boleh diubah pada bila-bila masa oleh pengguna. Pengguna bersetuju untuk segera memberitahu Ulller mengenai penggunaan kata laluan mereka yang tidak dibenarkan, serta akses oleh pihak ketiga yang tidak sah kepadanya.

 

11. COOKIES

11.1       Uller menggunakan kuki untuk meningkatkan perkhidmatannya, mempermudah navigasi, menjaga keselamatan, mengesahkan identiti Pengguna, mempermudah akses ke pilihan peribadi dan menjejaki penggunaan Gedung mereka. Cookie adalah fail yang dipasang pada cakera keras komputer atau dalam memori penyemak imbas dalam folder yang telah dikonfigurasikan oleh sistem operasi komputer Pengguna untuk mengenal pasti anda.

 

11.2 Sekiranya Pengguna tidak mahu kuki dipasang pada cakera keras mereka, mereka mesti mengkonfigurasi program penyemakan imbas Internet mereka agar tidak menerimanya. Begitu juga, Pengguna boleh memusnahkan kuki secara bebas. Sekiranya Pengguna memutuskan untuk menyahaktifkan kuki, kualiti dan kelajuan perkhidmatan dapat menurun dan, walaupun, mereka akan kehilangan akses ke beberapa perkhidmatan yang ditawarkan di Kedai.

 

12. UNDANG-UNDANG DAN HAKIM YANG BERLAKU

Syarat umum ini diatur oleh undang-undang Sepanyol. Segala kontroversi yang timbul dari tafsiran atau pelaksanaan yang mungkin timbul berkaitan dengan kesahihan, penafsiran, pemenuhan atau penyelesaian kontrak ini akan diserahkan kepada Bidang Kuasa dan Persaingan Pengadilan dan Pengadilan Kota Madrid, mengetepikan bidang kuasa yang mungkin sesuai kepada Pengguna, dengan syarat undang-undang yang berlaku membenarkannya.